RECURSOS DIDÁCTICOS 5º PRIMARIA

RECURSOS JCLIC

LENGUA

1.LENGUA CASTELLANA

https://clic.xtec.cat/projects/gunter1/jclic.js/index.html 

2.LENGUA 3º CICLO

https://clic.xtec.cat/projects/lenguac3/jclic.js/index.html 

3.PARTES INVARIABLES

https://clic.xtec.cat/projects/pinvaria/jclic.js/index.html 

4.GRAMATICA

https://clic.xtec.cat/projects/grama5-1/jclic.js/index.html 

5.PALABRAS, SILABAS Y ACENTUACION

https://clic.xtec.cat/projects/acentuar/jclic.js/index.html 

6.SINONIMOS Y ANTONIMOS

https://clic.xtec.cat/projects/antosino/jclic.js/index.html 

7.ORTOGRAFIA

https://clic.xtec.cat/projects/ortogra/jclic.js/index.html 

8.PREFIJOS

https://clic.xtec.cat/projects/prefijos/jclic.js/index.html 

9.LENGUA CASTELLANA 5º

https://clic.xtec.cat/projects/lengua5/jclic.js/index.html 

10.ACENTOS

https://clic.xtec.cat/projects/acentos/jclic.js/index.html 

11.LOS SKATES

https://clic.xtec.cat/projects/skatesp/jclic.js/index.html 

12.PATINAJE EN LINEA

https://clic.xtec.cat/projects/patiesp/jclic.js/index.html 

13.TIPOS DE ORACION

https://clic.xtec.cat/projects/tiporac/jclic.js/index.html 

14.ROMANCE ROSAFLORIDA

https://clic.xtec.cat/projects/rosaflor/jclic.js/index.html 

15.LOS VERBOS

https://clic.xtec.cat/projects/verbos3/jclic.js/index.html 

16.LOS DETERMINANTES

https://clic.xtec.cat/projects/determin/determi1/jclic.js/index.html 

17.DESAYUNAR

https://clic.xtec.cat/projects/desayuno/jclic.js/index.html 

18.SOPAS DE LETRAS

https://clic.xtec.cat/projects/sopacas/jclic.js/index.html 

19.ACTIVIDADES DE COMPRENSION

https://clic.xtec.cat/projects/colec1/jclic.js/index.html 

20.LENGUA CASTELLANA

https://clic.xtec.cat/projects/lengua5/jclic.js/index.html 

21.DICHOS 2

https://clic.xtec.cat/projects/dichos/jclic.js/index.html 

22.NOMBRES DE ANIMALES

https://clic.xtec.cat/projects/nomanies/jclic.js/index.html 

23.PASARRATOS

https://clic.xtec.cat/projects/pasarrat/jclic.js/index.html 

24.SILABAS Y ACENTUACION

https://clic.xtec.cat/projects/silacen/jclic.js/index.html 

25.ACENTUACION

https://clic.xtec.cat/projects/acento2/jclic.js/index.html 

26.MI PRIMER QUIJOTE

https://clic.xtec.cat/projects/quijote2/jclic.js/index.html 

27.PERSONAJES DEL QUIJOTE

https://clic.xtec.cat/projects/quijote/jclic.js/index.html 

28.DIA DEL LIBRO

https://clic.xtec.cat/projects/dialibro/jclic.js/index.html 

29.SUSTANTIVOS

https://clic.xtec.cat/projects/sustanti/jclic.js/index.html 

30.AGUDAS, LLANAS Y ESDRUJULAS

https://clic.xtec.cat/projects/agudas/jclic.js/index.html 

31.LA ISLA DEL TESORO

https://clic.xtec.cat/projects/itesoro/jclic.js/index.html 

32.EL CID

https://clic.xtec.cat/projects/cid/jclic.js/index.html 

MATEMATICAS

1.POTENCIA

https://clic.xtec.cat/projects/potencia/jclic.js/index.html 

2.TETRAVEX

https://clic.xtec.cat/projects/tetrav/jclic.js/index.html 

3.BINGO MATEMATICO

https://clic.xtec.cat/projects/binmates/jclic.js/index.html 

4.PASATIEMPOS MATEMATICO

https://clic.xtec.cat/projects/pasamat/jclic.js/index.html 

5.CUADRADOS Y TRIANGULOS

https://clic.xtec.cat/projects/cuatresp/jclic.js/index.html 

6.PIENSO EN EL PESO

https://clic.xtec.cat/projects/pesaesp/jclic.js/index.html 

7.FRACCIONES 1

https://clic.xtec.cat/projects/fraccio1/jclic.js/index.html 

8.FRACCIONES 2

https://clic.xtec.cat/projects/fraccio2/jclic.js/index.html 

9.SERIES NUMERICAS

https://clic.xtec.cat/projects/seriesp/jclic.js/index.html 

10.OBSERVACION

https://clic.xtec.cat/projects/oblog/jclic.js/index.html 

11.REJILLA MATEMATICA

https://clic.xtec.cat/projects/rejilla/jclic.js/index.html 

12.CUADRADOS MAGICOS

https://clic.xtec.cat/projects/cuadrads/jclic.js/index.html 

13.MATEMATICAS 6º

https://clic.xtec.cat/projects/mates6es/jclic.js/index.html 

14.SISTEMA METRICO DECIMAL

https://clic.xtec.cat/projects/smd/jclic.js/index.html 

15.FICHAS ESCONDIDAS

https://clic.xtec.cat/projects/fichas/jclic.js/index.html 

16.GEOCLIC

https://clic.xtec.cat/projects/geoclice/jclic.js/index.html 

17.EURO UNA NUEVA MONEDA

https://clic.xtec.cat/projects/euro2esp/jclic.js/index.html 

18.CRUCIGRAMA 

https://clic.xtec.cat/projects/esencre/jclic.js/index.html 

19.CUERPOS GEOMETRICOS

https://clic.xtec.cat/projects/geomes/jclic.js/index.html 

20.NUMERACION ROMANA

https://clic.xtec.cat/projects/romanos/jclic.js/index.html 

21.CALCULO MENTAL

https://clic.xtec.cat/projects/calcmen2/jclic.js/index.html 

22.INTERFACE

https://clic.xtec.cat/projects/interfes/jclic.js/index.html 

23.LA CRIBA DE ERATOSTENES

https://clic.xtec.cat/projects/esperato/jclic.js/index.html 

24.NUMEROS RACIONALES

https://clic.xtec.cat/projects/fraccion/jclic.js/index.html 

25.DECIMALES

https://clic.xtec.cat/projects/decimal2/jclic.js/index.html 

26.DIVISIONES CON DECIMALES

https://clic.xtec.cat/projects/divdeci/jclic.js/index.html 

27.OPERACIONES CON NUMEROS ENTEROS

https://clic.xtec.cat/projects/operacio/jclic.js/index.html 

28.FRACCIONES

https://clic.xtec.cat/projects/divfrace/jclic.js/index.html 

29.PRISMA CALCULO

https://clic.xtec.cat/projects/prisma/jclic.js/index.html 

30.MEDIDAS USUALES

https://clic.xtec.cat/projects/medilong/jclic.js/index.html 

31.OPERACIONES CON FRACCIONES

https://clic.xtec.cat/projects/fracc2/jclic.js/index.html 

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES

1.NACER

https://clic.xtec.cat/projects/nacer/jclic.js/index.html 

2.ROCAS Y MINERALES

https://clic.xtec.cat/projects/rocas/jclic.js/index.html 

3.LA FUNCION DE NUTRICION

https://clic.xtec.cat/projects/funutri/jclic.js/index.html 

4.EL SISTEMA DIGESTIVO 

https://clic.xtec.cat/projects/digrespi/jclic.js/index.html 

5.VISTAS DE LA TIERRA

https://clic.xtec.cat/projects/vistas/jclic.js/index.html 

6.CONOCIMIENTO DEL MEDIO 5º

https://clic.xtec.cat/projects/conocim5/jclic.js/index.html 

7.ARTE ESPAÑOL

https://clic.xtec.cat/projects/arteesp/jclic.js/index.html 

8.LOS MONASTERIOS

https://clic.xtec.cat/projects/monaster/jclic.js/index.html 

9.EL SISTEMA SOLAR

https://clic.xtec.cat/projects/sisolesp/jclic.js/index.html 

10.LA UNION EUROPEA

https://clic.xtec.cat/projects/europa/jclic.js/index.html 

11.EL CUERPO HUMANO

https://clic.xtec.cat/projects/cienciax/jclic.js/index.html 

12.GEOGRAFIA DE ESPAÑA

https://clic.xtec.cat/projects/geespana/jclic.js/index.html 

13.MONEDAS INGLESAS

https://clic.xtec.cat/projects/money/jclic.js/index.html 

14.EDUCACION VIAL

https://clic.xtec.cat/projects/edviales/jclic.js/index.html 

15.COMUNIDADES AUTONOMAS

https://clic.xtec.cat/projects/comuni/jclic.js/index.html 

16.ARBOLES

https://clic.xtec.cat/projects/arboles/jclic.js/index.html 

17.LA TIERRA

https://clic.xtec.cat/projects/tierra/jclic.js/index.html 

18.NUESTRO CUERPO

https://clic.xtec.cat/projects/cuerpo/jclic.js/index.html 

19.LOS SENTIDOS

https://clic.xtec.cat/projects/sentido2/jclic.js/index.html 

20.GRECIA Y ROMA

https://clic.xtec.cat/projects/histo3es/jclic.js/index.html 

21.LA REPRODUCCION DE LAS PLANTAS

https://clic.xtec.cat/projects/repfloes/jclic.js/index.html 

22.FISICA 5º

https://clic.xtec.cat/projects/fisica5/jclic.js/index.html 

23.CLASIFICACCION DE LOS ANIMALES

https://clic.xtec.cat/projects/animal2/jclic.js/index.html 

24.JUGAMOS CON LOS ANIMALES

https://clic.xtec.cat/projects/aves/jclic.js/index.html 

25.ORGANOS DE LOS SENTIDOS

https://clic.xtec.cat/projects/sentido3/jclic.js/index.html 

26.LA PREHISTORIA Y EDAD MEDIA

https://clic.xtec.cat/projects/prerom/jclic.js/index.html 

27.EL AGUA Y EL AIRE

https://clic.xtec.cat/projects/aguaaire/jclic.js/index.html 

28.LA ENERGIA

https://clic.xtec.cat/projects/energia/jclic.js/index.html 

29.LOS SERES VIVOS

https://clic.xtec.cat/projects/serviv/jclic.js/index.html 

30.ANIMALES VERTEBRADOS

https://clic.xtec.cat/projects/avertes/jclic.js/index.html 

31.LA EDAD MEDIA

https://clic.xtec.cat/projects/monaster/jclic.js/index.html 

32.CRISTOBAL COLÓN

https://clic.xtec.cat/projects/colon/jclic.js/index.html 

33.EUROPA FISICA Y POLITICA

https://clic.xtec.cat/projects/europa2/jclic.js/index.html 

INGLES

1.JUGANDO APRENDO INGLES

https://clic.xtec.cat/projects/jeingles/jclic.js/index.html 

2.ENGLISH 

https://clic.xtec.cat/projects/sextoi2/jclic.js/index.html 

3.HOUSE 

https://clic.xtec.cat/projects/house/jclic.js/index.html 

4.DISCOVERING WORLDS

https://clic.xtec.cat/projects/bugs1/jclic.js/index.html 

5.THE COLORS

https://clic.xtec.cat/projects/colors/jclic.js/index.html 

6.LET´S PLAY WITH THE SHAPES

https://clic.xtec.cat/projects/shapes/jclic.js/index.html 

7.KITTY THE KANGAROO

https://clic.xtec.cat/projects/kitty/jclic.js/index.html 

8.COLOURS

https://clic.xtec.cat/projects/colours/jclic.js/index.html 

9.THE HUMAN BODY

https://clic.xtec.cat/projects/humanbod/jclic.js/index.html 

10.FAMILY

https://clic.xtec.cat/projects/family/jclic.js/index.html 

11.INGLES

https://clic.xtec.cat/projects/ingl4ep/jclic.js/index.html

12.TWELVE ADJETIVES

https://clic.xtec.cat/projects/12adject/jclic.js/index.html 

13.WHAT ARE THEY DOING?

https://clic.xtec.cat/projects/brb3/jclic.js/index.html 

14.GEOGRAPHY IN ENGLISH

https://clic.xtec.cat/projects/geoeng/jclic.js/index.html 

15.PHONETICS

https://clic.xtec.cat/projects/phonetic/jclic.js/index.html 

16.SUPER BUS

https://clic.xtec.cat/projects/supbus/jclic.js/index.html 

17.JUST GRAMATICAL ASPECT

https://clic.xtec.cat/projects/justgram/jclic.js/index.html 

18.BRITISH FLAGS

https://clic.xtec.cat/projects/briflags/jclic.js/index.html 

19.AT SCHOOL

https://clic.xtec.cat/projects/atschool/jclic.js/index.html 

20.FOODS AND CLOTHES 

https://clic.xtec.cat/projects/foods/jclic.js/index.html 

21.APRIL FOOL´S DAY

https://clic.xtec.cat/projects/aprifool/jclic.js/index.html 

22.MARINA´S FAMILY

https://clic.xtec.cat/projects/marina/jclic.js/index.html 

23.MERRY CHRISTMAS

https://clic.xtec.cat/projects/merry/jclic.js/index.html

24.OUT IN SPACE

https://clic.xtec.cat/projects/outspace/jclic.js/index.html 

25.FOODS AND THE WEATHER

https://clic.xtec.cat/projects/food2/jclic.js/index.html 

26.THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES

https://clic.xtec.cat/projects/tog/jclic.js/index.html 

27.INGLES 3º

https://clic.xtec.cat/projects/ingles/jclic.js/index.html 

28.ONCE UPON AT TIME

https://clic.xtec.cat/projects/cuentos/jclic.js/index.html 

29.VALENTINE´S DAY

https://clic.xtec.cat/projects/valenday/jclic.js/index.html 

30.EUROPEAN UNIONS

https://clic.xtec.cat/projects/euc/jclic.js/index.html 

31.ENERGY SOURCES

https://clic.xtec.cat/projects/energy/jclic.js/index.html 

32.ENGLISH CHRISTMAS

https://clic.xtec.cat/projects/xmas/jclic.js/index.html 

33.IRREGULAR VERBS

https://clic.xtec.cat/projects/30verbs/jclic.js/index.html 

34.ACTIONS

https://clic.xtec.cat/projects/actions/jclic.js/index.html 

35.ENGLISH TOPICS

https://clic.xtec.cat/projects/topics/jclic.js/index.html 

36.HAPPY HALLOWEEN!

https://clic.xtec.cat/projects/happyhal/jclic.js/index.html 

37.HALLOWEEN

https://clic.xtec.cat/projects/hallowee/jclic.js/index.html 

38.ENGLISH TROUGH SPORTS

https://clic.xtec.cat/projects/sports/jclic.js/index.html 

39.ENGLISH VERBS

https://clic.xtec.cat/projects/engverbs/jclic.js/index.html 

40.LEARNING ENGLISH

https://clic.xtec.cat/projects/learnsnd/jclic.js/index.html 

41.FOOD

https://clic.xtec.cat/projects/food/jclic.js/index.html 

42.DAILY ROUTINES

https://clic.xtec.cat/projects/dailyrou/jclic.js/index.html 

43.UK TO USA

https://clic.xtec.cat/projects/uktousa/jclic.js/index.html 

44.BUGS

https://clic.xtec.cat/projects/bugs/jclic.js/index.html 

45.NUMBERS

https://clic.xtec.cat/projects/numbers/jclic.js/index.html 

46.HENNY TO HEN

https://clic.xtec.cat/projects/henny_en/jclic.js/index.html 

47.ANIMALS

https://clic.xtec.cat/projects/anieng/jclic.js/index.html 

48.WE ARE ALL CITIZENS OF THE SAME WORLD

https://clic.xtec.cat/projects/tobe/jclic.js/index.html 

49.FESTIVALS

https://clic.xtec.cat/projects/festival/jclic.js/index.html 

50.BROWN BEAR 

https://clic.xtec.cat/projects/bbear/jclic.js/index.html 

RELIGION

1.LA BIBLIA

https://clic.xtec.cat/projects/biblia/jclic.js/index.html 

2.JESUS DE NAZARET

https://clic.xtec.cat/projects/jesusesp/jclic.js/index.html 

MUSICA

1.INSTRUMENTOS DE PERCUSION

https://clic.xtec.cat/projects/orffesp/jclic.js/index.html 

2.CARNAVAL DE LOS ANIMALES

https://clic.xtec.cat/projects/carnaves/jclic.js/index.html 

3.LA FLAUTA MAGICA

https://clic.xtec.cat/projects/flautaes/jclic.js/index.html 

4.LOS MUSICOS DE BREMEN

https://clic.xtec.cat/projects/musicos/jclic.js/index.html 

5.ACTIVIDADES DE RITMO

https://clic.xtec.cat/projects/ritmo/jclic.js/index.html 

6.MUSICA PARA PRIMARIA

https://clic.xtec.cat/projects/musicaes/jclic.js/index.html 

7.ACTIVIDADES MUSICALES

https://clic.xtec.cat/projects/musica2/jclic.js/index.html 

8.CUADRILLAS

https://clic.xtec.cat/projects/cuadrill/jclic.js/index.html 

9.MOZART

https://clic.xtec.cat/projects/mozart/jclic.js/index.html

EDUCACION FISICA

1.EDUCACION FISICA

https://clic.xtec.cat/projects/efisica4/jclic.js/index.html 

2.EDUCACION FISICA 2

https://clic.xtec.cat/projects/efisica/jclic.js/index.html 

3.BALONCESTO

https://clic.xtec.cat/projects/balonces/jclic.js/index.html 

4.BALONMANO

https://clic.xtec.cat/projects/balonma/jclic.js/index.html 

5.MINIBASKET

https://clic.xtec.cat/projects/minibask/jclic.js/index.html 

6.DECATLON

https://clic.xtec.cat/projects/dec/jclic.js/index.html 

7.PELOTA MANO

https://clic.xtec.cat/projects/pelmano/jclic.js/index.html 

8.SALUD

https://clic.xtec.cat/projects/salud/jclic.js/index.html