RECURSOS DIDÁCTICOS 3º PRIMARIA

RECURSOS JCLIC

LENGUA

1.LA CALESITA DEL BOSQUE

https://clic.xtec.cat/projects/calesita/jclic.js/index.html 

2.LA TORTUGA TARUGA

https://clic.xtec.cat/projects/taruga/jclic.js/index.html 

3.EL GALLO Y EL CARAMBANO

https://clic.xtec.cat/projects/elgallo/jclic.js/index.html 

4.HILO ES HILO ES …

https://clic.xtec.cat/projects/adivinan/jclic.js/index.html 

5.BUBU LOCOMOTORO

https://clic.xtec.cat/projects/cuento/jclic.js/index.html 

6.EL PRINCIPE FELIZ

https://clic.xtec.cat/projects/principe/jclic.js/index.html 

7.GENTILICIOS

https://clic.xtec.cat/projects/gentili/jclic.js/index.html 

8.LA CUEVA DE XANRATA

https://clic.xtec.cat/projects/xanrata/jclic.js/index.html 

9.LA ACENTUACION

https://clic.xtec.cat/projects/acento2/jclic.js/index.html 

10.LAS MAYUSCULAS Y MINUSCULAS

https://clic.xtec.cat/projects/mayuscul/jclic.js/index.html 

11.ACTIVIDADES DE LENGUA

https://clic.xtec.cat/projects/leng3/jclic.js/index.html 

12.ABECEDARIO

https://clic.xtec.cat/projects/abecedar/jclic.js/index.html 

13.ORDEN ALFABETICO

https://clic.xtec.cat/projects/ordenalf/jclic.js/index.html 

14.ESTIMULACION DE LENGUAJE

https://clic.xtec.cat/projects/estimlen/jclic.js/index.html 

15.PALABRAS

https://clic.xtec.cat/projects/parauesp/jclic.js/index.html 

16.DESAYUNAR

https://clic.xtec.cat/projects/desayuno/jclic.js/index.html 

17.ADIVINA ADIVINANZA

https://clic.xtec.cat/projects/adivi/jclic.js/index.html 

18.ANIMALMANIA

https://clic.xtec.cat/projects/espanima/jclic.js/index.html 

19.GUSILETRAS

https://clic.xtec.cat/projects/gusile/jclic.js/index.html 

20.ANIMALADAS

https://clic.xtec.cat/projects/animalad/jclic.js/index.html 

21.DICHOS

https://clic.xtec.cat/projects/dichos/jclic.js/index.html 

22.ORTOGRAFIA

https://clic.xtec.cat/projects/ortograf/jclic.js/index.html 

23.LECTURAS

https://clic.xtec.cat/projects/lecturas/jclic.js/index.html 

24.LENGUA 4º

https://clic.xtec.cat/projects/lengua4/jclic.js/index.html 

25.PERSONAJES DEL QUIJOTE

https://clic.xtec.cat/projects/lengua4/jclic.js/index.html 

26.PROYECTO DE LENGUAJE

https://clic.xtec.cat/projects/lengua3o/jclic.js/index.html 

27.SECUENCIAS

https://clic.xtec.cat/projects/seqes/jclic.js/index.html 

28.EL RENACUAJO PASEADOR

https://clic.xtec.cat/projects/rinrinr/jclic.js/index.html 

29.LUCAS

https://clic.xtec.cat/projects/lucas/jclic.js/index.html 

30.QUIJOTE

https://clic.xtec.cat/projects/quijote4/jclic.js/index.html 

31.LOS MOLINOS DE VIENTO

https://clic.xtec.cat/projects/molinos/jclic.js/index.html 

32.ORTOGRAFIA 4º

https://clic.xtec.cat/projects/ortogra2/jclic.js/index.html 

33.EL CID

https://clic.xtec.cat/projects/cid/jclic.js/index.html 

MATEMATICAS

1.DIVISIONES

https://clic.xtec.cat/projects/divisio2/jclic.js/index.html 

2.LA DIVISION

https://clic.xtec.cat/projects/dividir2/jclic.js/index.html 

3.EUROBINGO

https://clic.xtec.cat/projects/eurobesp/jclic.js/index.html 

4.NUMERACION

https://clic.xtec.cat/projects/numerac/jclic.js/index.html 

5.PASATIEMPOS MATEMATICOS

https://clic.xtec.cat/projects/pasamat/jclic.js/index.html 

6.EL EURO

https://clic.xtec.cat/projects/euro6/jclic.js/index.html 

7.NUMEROS

https://clic.xtec.cat/projects/numeros4/jclic.js/index.html 

8.PROBLEMAS

https://clic.xtec.cat/projects/problems/jclic.js/index.html 

9.LA OCA

https://clic.xtec.cat/projects/ocaesp/jclic.js/index.html 

10.JEROGLIFICOS MATEMATICOS

https://clic.xtec.cat/projects/jeromesp/jclic.js/index.html 

11.LAS OPERACIONES

https://clic.xtec.cat/projects/opera/jclic.js/index.html 

12.LAS TABLAS DE MULTIPLICAR

https://clic.xtec.cat/projects/tablaes/jclic.js/index.html 

13.ALGORITMO DE LA DIVISION

https://clic.xtec.cat/projects/divises/jclic.js/index.html 

14.LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 2

https://clic.xtec.cat/projects/tablas/jclic.js/index.html 

15.LOS NUMEROS ROMANOS

https://clic.xtec.cat/projects/romanos2/jclic.js/index.html 

16.¿QUE HORA ES?

https://clic.xtec.cat/projects/relojes/jclic.js/index.html

17.LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 3

https://clic.xtec.cat/projects/tablamul/jclic.js/index.html 

18.MATEMATICAS 

https://clic.xtec.cat/projects/mates2c/jclic.js/index.html 

19.CALCULO MENTAL

https://clic.xtec.cat/projects/calcmen2/jclic.js/index.html 

20.CALCULOS

https://clic.xtec.cat/projects/calculo/jclic.js/index.html 

21.INTRODUCCION A LAS FRACCIONES

https://clic.xtec.cat/projects/intrfrac/jclic.js/index.html 

22.MATEMANIA

https://clic.xtec.cat/projects/rombico/jclic.js/index.html 

CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES

1.NACER

https://clic.xtec.cat/projects/nacer/jclic.js/index.html 

2.PERSONAS, ANIMALES Y PLANTAS

https://clic.xtec.cat/projects/payp/jclic.js/index.html 

3.RELIEVE ESPAÑOL

https://clic.xtec.cat/projects/relieve2/jclic.js/index.html

4.SONIDOS DE ANIMALES

https://clic.xtec.cat/projects/animason/jclic.js/index.html 

5.EL AIRE QUE NOS ENVUELVE

https://clic.xtec.cat/projects/aire/jclic.js/index.html 

6.ANIMALES Y LAS PLANTAS

https://clic.xtec.cat/projects/aniplan/jclic.js/index.html 

7.LA ORIENTACION

https://clic.xtec.cat/projects/orienta/jclic.js/index.html

8.EL TIEMPO ATMOSFERICO

https://clic.xtec.cat/projects/atmosfer/jclic.js/index.html 

9.HISTORIA DE LOS ALIMENTOS

https://clic.xtec.cat/projects/hisali/jclic.js/index.html 

10.MEDIOS DE TRANSPORTE

https://clic.xtec.cat/projects/transp/jclic.js/index.html 

11.LA TIERRA

https://clic.xtec.cat/projects/tierra/jclic.js/index.html 

12.LOS ALIMENTOS

https://clic.xtec.cat/projects/ali_log/jclic.js/index.html 

13.ALIMENTOS Y NUTRICION

https://clic.xtec.cat/projects/alimento/jclic.js/index.html 

14.PAISAJE Y TERRITORIO

https://clic.xtec.cat/projects/payte/jclic.js/index.html 

15.LAS PLANTAS

https://clic.xtec.cat/projects/plantas/jclic.js/index.html 

16.ANIMALES  

https://clic.xtec.cat/projects/animales/jclic.js/index.html 

17.HISTORIA  

https://clic.xtec.cat/projects/histori4/jclic.js/index.html 

18.NUESTRO CUERPO

https://clic.xtec.cat/projects/cuerpo/jclic.js/index.html 

19.ANIMALES INVERTEBRADOS

https://clic.xtec.cat/projects/invertes/jclic.js/index.html 

20.ANIMALES VERTEBRADOS

https://clic.xtec.cat/projects/avertes/jclic.js/index.html 

21.CONOCIMIENTO DEL MEDIO

https://clic.xtec.cat/projects/cmedio4/jclic.js/index.html 

22.EL SISTEMA SOLAR

https://clic.xtec.cat/projects/sisolesp/jclic.js/index.html 

EDUCACION FISICA

1.DEPORTES

https://clic.xtec.cat/projects/deportes/jclic.js/index.html 

INGLES

1.JUGANDO APRENDO INGLES

https://clic.xtec.cat/projects/jeingles/jclic.js/index.html 

2.ENGLISH 

https://clic.xtec.cat/projects/sextoi2/jclic.js/index.html 

3.HOUSE 

https://clic.xtec.cat/projects/house/jclic.js/index.html 

4.DISCOVERING WORLDS

https://clic.xtec.cat/projects/bugs1/jclic.js/index.html 

5.THE COLORS

https://clic.xtec.cat/projects/colors/jclic.js/index.html 

6.LET´S PLAY WITH THE SHAPES

https://clic.xtec.cat/projects/shapes/jclic.js/index.html 

7.KITTY THE KANGAROO

https://clic.xtec.cat/projects/kitty/jclic.js/index.html 

8.COLOURS

https://clic.xtec.cat/projects/colours/jclic.js/index.html 

9.THE HUMAN BODY

https://clic.xtec.cat/projects/humanbod/jclic.js/index.html 

10.FAMILY

https://clic.xtec.cat/projects/family/jclic.js/index.html 

11.INGLES

https://clic.xtec.cat/projects/ingl4ep/jclic.js/index.html

12.TWELVE ADJETIVES

https://clic.xtec.cat/projects/12adject/jclic.js/index.html 

13.WHAT ARE THEY DOING?

https://clic.xtec.cat/projects/brb3/jclic.js/index.html 

14.GEOGRAPHY IN ENGLISH

https://clic.xtec.cat/projects/geoeng/jclic.js/index.html 

15.PHONETICS

https://clic.xtec.cat/projects/phonetic/jclic.js/index.html 

16.SUPER BUS

https://clic.xtec.cat/projects/supbus/jclic.js/index.html 

17.JUST GRAMATICAL ASPECT

https://clic.xtec.cat/projects/justgram/jclic.js/index.html 

18.BRITISH FLAGS

https://clic.xtec.cat/projects/briflags/jclic.js/index.html 

19.AT SCHOOL

https://clic.xtec.cat/projects/atschool/jclic.js/index.html 

20.FOODS AND CLOTHES 

https://clic.xtec.cat/projects/foods/jclic.js/index.html 

21.APRIL FOOL´S DAY

https://clic.xtec.cat/projects/aprifool/jclic.js/index.html 

22.MARINA´S FAMILY

https://clic.xtec.cat/projects/marina/jclic.js/index.html 

23.MERRY CHRISTMAS

https://clic.xtec.cat/projects/merry/jclic.js/index.html

24.OUT IN SPACE

https://clic.xtec.cat/projects/outspace/jclic.js/index.html 

25.FOODS AND THE WEATHER

https://clic.xtec.cat/projects/food2/jclic.js/index.html 

26.THE OLYMPIC AND PARALYMPIC GAMES

https://clic.xtec.cat/projects/tog/jclic.js/index.html 

27.INGLES 3º

https://clic.xtec.cat/projects/ingles/jclic.js/index.html 

28.ONCE UPON AT TIME

https://clic.xtec.cat/projects/cuentos/jclic.js/index.html 

29.VALENTINE´S DAY

https://clic.xtec.cat/projects/valenday/jclic.js/index.html 

30.EUROPEAN UNIONS

https://clic.xtec.cat/projects/euc/jclic.js/index.html 

31.ENERGY SOURCES

https://clic.xtec.cat/projects/energy/jclic.js/index.html 

32.ENGLISH CHRISTMAS

https://clic.xtec.cat/projects/xmas/jclic.js/index.html 

33.IRREGULAR VERBS

https://clic.xtec.cat/projects/30verbs/jclic.js/index.html 

34.ACTIONS

https://clic.xtec.cat/projects/actions/jclic.js/index.html 

35.ENGLISH TOPICS

https://clic.xtec.cat/projects/topics/jclic.js/index.html 

36.HAPPY HALLOWEEN!

https://clic.xtec.cat/projects/happyhal/jclic.js/index.html 

37.HALLOWEEN

https://clic.xtec.cat/projects/hallowee/jclic.js/index.html 

38.ENGLISH TROUGH SPORTS

https://clic.xtec.cat/projects/sports/jclic.js/index.html 

39.ENGLISH VERBS

https://clic.xtec.cat/projects/engverbs/jclic.js/index.html 

40.LEARNING ENGLISH

https://clic.xtec.cat/projects/learnsnd/jclic.js/index.html 

41.FOOD

https://clic.xtec.cat/projects/food/jclic.js/index.html 

42.DAILY ROUTINES

https://clic.xtec.cat/projects/dailyrou/jclic.js/index.html 

43.UK TO USA

https://clic.xtec.cat/projects/uktousa/jclic.js/index.html 

44.BUGS

https://clic.xtec.cat/projects/bugs/jclic.js/index.html 

45.NUMBERS

https://clic.xtec.cat/projects/numbers/jclic.js/index.html 

46.HENNY TO HEN

https://clic.xtec.cat/projects/henny_en/jclic.js/index.html 

47.ANIMALS

https://clic.xtec.cat/projects/anieng/jclic.js/index.html 

48.WE ARE ALL CITIZENS OF THE SAME WORLD

https://clic.xtec.cat/projects/tobe/jclic.js/index.html 

49.FESTIVALS

https://clic.xtec.cat/projects/festival/jclic.js/index.html 

50.BROWN BEAR 

https://clic.xtec.cat/projects/bbear/jclic.js/index.html 

RELIGION

1.LA BIBLIA

https://clic.xtec.cat/projects/biblia/jclic.js/index.html 

2.JESUS DE NAZARET

https://clic.xtec.cat/projects/jesusesp/jclic.js/index.html 

MUSICA

1.INSTRUMENTOS DE PERCUSION

https://clic.xtec.cat/projects/orffesp/jclic.js/index.html 

2.CARNAVAL DE LOS ANIMALES

https://clic.xtec.cat/projects/carnaves/jclic.js/index.html 

3.LA FLAUTA MAGICA

https://clic.xtec.cat/projects/flautaes/jclic.js/index.html 

4.LOS MUSICOS DE BREMEN

https://clic.xtec.cat/projects/musicos/jclic.js/index.html 

5.ACTIVIDADES DE RITMO

https://clic.xtec.cat/projects/ritmo/jclic.js/index.html 

6.MUSICA PARA PRIMARIA

https://clic.xtec.cat/projects/musicaes/jclic.js/index.html 

7.ACTIVIDADES MUSICALES

https://clic.xtec.cat/projects/musica2/jclic.js/index.html 

8.CUADRILLAS

https://clic.xtec.cat/projects/cuadrill/jclic.js/index.html 

9.MOZART

https://clic.xtec.cat/projects/mozart/jclic.js/index.html